projekty i dokumentacje geologiczne oraz geologiczno-inżynierskie • badania gruntów, opinie geotechniczne i dokumentacja badań podłoża gruntowego • konsultacje i doradztwo w zakresie podłoża budowlanego • regionalne rozpoznanie warunków geologicznych • kartowanie geologiczne • opinie i ekspertyzy