O nas

Firma KIMERYD działa na rynku od 1996 roku i świadczy usługi głównie w zakresie wykonywania kompleksowych badań geologicznych, hydrogeologicznych, obsługi ujęć wód podziemnych oraz wykonywania wierceń badawczych i sondowań.

  • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań geotechnicznych określających warunki gruntowo-wodne dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych budownictwa jednorodzinnego, mieszkaniowego, przemysłowego, handlowo-usługowego, dla potrzeb budowy i modernizacji dróg, obiektów sportowych, a także dla posadowienia wież i masztów itp.

  • Oferujemy prowadzenia obsługi geotechnicznej budow oraz kontroli wykonywania robót ziemnych (odbiory stanu zagęszczenia gruntów itp.).
    Ponadto zajmujemy się także monitoringiem wód podziemnych, projektowaniem odwodnień budowlanych i geologiczną obsługa budowy pomp ciepła.

  • Nasze usługi obejmują również obsługę firm i instytucji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przygotowujemy wnioski i operaty wodnoprawne (np. na pobór wód podziemnych, wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzenie wód i ścieków itp.) wymagane przepisami prawa wodnego, pomagając jednocześnie przy uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

Stosownie do zmieniających się wymagań i oczekiwań klientów podchodzimy indywidualnie do każdego zlecenia – szczegółowo analizujemy potrzeby i oczekiwania Zleceniodawców. Dysponujemy niezbędnym sprzętem do badań i specjalistycznym oprogramowaniem. Wszystkie prace wykonywane są przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz wiedzę i doświadczenie umożliwiające świadczenie wysokiej jakości usług.

Kontakt

Kimeryd Przemysław Faleński

Wenedów 4, 61-614 Poznań
Info