Oferta

Pracujemy zarówno dla klientów indywidualnych, organów administracji, biur projektowych i doradczych, jak również firm wykonawczych i dużych inwestorów.


projekty i dokumentacje geologiczne oraz geologiczno-inżynierskie • badania gruntów, opinie geotechniczne i dokumentacja badań podłoża gruntowego • konsultacje i doradztwo w zakresie podłoża budowlanego • regionalne rozpoznanie warunków geologicznych • kartowanie geologiczne • opinie i ekspertyzy

Learn More

wiercenia badawcze (mechaniczne i ręczne) • sondowania gruntów (DPL, SLVT, FVT) • pomiary odkształceń podłoża (moduł statyczny VSS i dynamiczny) • nadzór geologiczny i geotechniczny • badania laboratoryjne gruntów i wód gruntowych

Learn More

operaty i pozwolenia wodnoprawne (np. na pobór wód podziemnych i wykonanie urządzeń wodnych) • projektowanie odwodnień wykopów budowlanych • projektowanie i obsługa geologiczna budowy pomp ciepła • doradztwo w zakresie warunków gruntowo-wodnych

Learn More

prowadzenie nadzorów i obsługi geotechnicznej budowy • odbiory dna wykopów i kontrola jakości wykonania robót ziemnych • odbiory zagęszczeń gruntów (badania wskaźnika zagęszczenia podsypki,zasypki, wymiany gruntów) • monitoring i analiza odwodnienia wykopów budowlanych

Learn More

projektowanie i dokumentowanie ujęć wód podziemnych (studni) • ustalanie zasobów ujęć wód podziemnych i opracowywanie stref ochronnych • określanie warunków hydrogeologicznych

Learn More

Sprzęt

Dysponujemy własnym sprzętem do prowadzenia prac terenowych w zakresie badań gruntowo-wodnego i pomiarów hydrogeologicznych - posiadamy m in.:

  • wiertnicę geologiczną do wykonania otworów badawczych o głębokości 25m

  • sondy dynamiczne (DPL, SLVT, FVT)

  • płyty obciążane statycznie (VSS)

  • płyty dynamiczne

O nas

Firma

Działamy na rynku geologicznym od kilkunastu lat. Świadczymy usługi w zakresie wykonywania prac i badań geologicznych, geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, obsługi ujęć wód podziemnych, projektowania odwodnieni budowlanych oraz wykonywania wierceń badawczych i sondowań (np. dla potrzeb budownictwa, prowadzenia obsługi geotechnicznej, a także zagadnień związanych z ochroną środowiska). Wykonujemy badania na potrzeby realizacji najróżniejszych obiektów budowlanych, poczynając od

🡺

Realizacje

Wybrane realizacje na przestrzeni ostatnich lat: obsługa geotechniczna budowy dworców kolejowych IDS (2019/2020) wykonanie otworów obserwacyjnych i opracowanie dokumentacji geologicznej dla potrzeb oceny wpływu likwidacji klarowników na jakość wód podziemnych w Janikowie (2020) wiercenie otworów badawczych i opracowanie dokumentacji geologicznej dotyczącej rozpoznania budowy geologicznej w rejonie stawów osadowych SODA MĄTWY w Inowrocławiu (2019) projekt odwodnienia

🡺

Do pobrania

POLITYKA PRYWATNOŚCI – RODO PEŁNA OFERTA (plik pdf do pobrania) WZÓR ZAMÓWIENIA – badania geotechniczne dla domu jednorodzinnego (plik pdf do pobrania)

🡺

Nasi klienci

Kontakt

Przemysław Faleński

biuro@kimeryd.pl
Info