Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań geotechnicznych określających warunki gruntowo-wodne dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych budownictwa jednorodzinnego, mieszkaniowego, przemysłowego, handlowo-usługowego, dla potrzeb budowy i modernizacji dróg, obiektów sportowych, a także dla posadowienia wież i masztów itp.

Nasze usługi obejmują również obsługę firm i instytucji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przygotowujemy wnioski i operaty wodnoprawne (np. na pobór wód podziemnych, wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzenie wód i ścieków itp.) wymagane przepisami prawa wodnego, pomagając jednocześnie przy uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.