O nas

Realizacje

Wybrane realizacje na przestrzeni ostatnich lat:

 • obsługa geotechniczna budowy dworców kolejowych IDS (2019/2020)
 • wykonanie otworów obserwacyjnych i opracowanie dokumentacji geologicznej dla potrzeb oceny wpływu likwidacji klarowników na jakość wód podziemnych w Janikowie (2020)
 • wiercenie otworów badawczych i opracowanie dokumentacji geologicznej dotyczącej rozpoznania budowy geologicznej w rejonie stawów osadowych SODA MĄTWY w Inowrocławiu (2019)
 • projekt odwodnienia wykopu wiaduktu WD-4L Morzyczyn-Kobylanka w ciągu drogi S10 (2019)
 • likwidacja ujęcia wód podziemnych w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej (2018)
 • obsługa geotechniczna budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo-Kierzkowo – Słupsk (2017/2018)
 • nadzór hydrogeologiczny wierceń badawczych na potrzeby budowy ujęć wód podziemnych w rejonie Wałbrzycha (2017)
 • wykonanie robót geologicznych na potrzeby budowy osiedla mieszkaniowego w Kołobrzegu – Wyspa Solna (2017)
 • nadzór hydrogeologiczny odwodnienia głębokich wykopów budowlanych na potrzeby realizacji budynków mieszkalnych w Poznaniu (2016/2017)
 • projekt wykonanie otworów technicznych ochrony katodowej gazociągu w ramach budowy trasy S5 (2016)
 • nadzór geologiczny i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych dotyczących wykonania otworów studziennych na terenie ujęć wód podziemnych w Drezdenku i Gorzowie Wlkp. (2016)
 • pomiary monitoringowe wyrobiska KWB TURÓW wypełnionego odpadami paleniskowymi z Elektrowni Turów w ramach procesu odzysku (2015)
 • nadzór geologiczny i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych dotyczących wykonania nowych otworów studziennych na terenie ujęcia wody Mosina-Krajkowo (2014)
 • obsługa geotechniczna budowy farmy wiatrowej WIELKOPOSKA II – turbiny wiatrowe Czempiń / Góra / Wieszczyczyn (2013)
 • opracowanie projektów robót geologicznych, operatów wodnoprawnych i dokumentacji geologicznych dot. likwidacji ujęć wód podziemnych w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” (2012)