Firma

Działamy na rynku geologicznym od kilkunastu lat. Świadczymy usługi w zakresie wykonywania prac i badań geologicznych, geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, obsługi ujęć wód podziemnych, projektowania odwodnieni budowlanych oraz wykonywania wierceń badawczych i sondowań (np. dla potrzeb budownictwa, prowadzenia obsługi geotechnicznej, a także zagadnień związanych z ochroną środowiska). Wykonujemy badania na potrzeby realizacji najróżniejszych obiektów budowlanych, poczynając od

Realizacje

Wybrane realizacje na przestrzeni ostatnich lat: obsługa geotechniczna budowy dworców kolejowych IDS (2019/2020) wykonanie otworów obserwacyjnych i opracowanie dokumentacji geologicznej dla potrzeb oceny wpływu likwidacji klarowników na jakość wód podziemnych w Janikowie (2020) wiercenie otworów badawczych i opracowanie dokumentacji geologicznej dotyczącej rozpoznania budowy geologicznej w rejonie stawów osadowych SODA MĄTWY w Inowrocławiu (2019) projekt odwodnienia