Nasze usługi obejmują również obsługę firm i instytucji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przygotowujemy wnioski i operaty wodnoprawne (np. na pobór wód podziemnych, wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzenie wód i ścieków itp.) wymagane przepisami prawa wodnego, pomagając jednocześnie przy uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.