projektowanie i dokumentowanie ujęć wód podziemnych (studni) • ustalanie zasobów ujęć wód podziemnych i opracowywanie stref ochronnych • określanie warunków hydrogeologicznych