operaty i pozwolenia wodnoprawne (np. na pobór wód podziemnych i wykonanie urządzeń wodnych) • projektowanie odwodnień wykopów budowlanych • projektowanie i obsługa geologiczna budowy pomp ciepła • doradztwo w zakresie warunków gruntowo-wodnych