wiercenia badawcze (mechaniczne i ręczne) • sondowania gruntów (DPL, SLVT, FVT) • pomiary odkształceń podłoża (moduł statyczny VSS i dynamiczny) • nadzór geologiczny i geotechniczny • badania laboratoryjne gruntów i wód gruntowych